Ik ben

William Schrikker Pleegzorg

William Schrikker Pleegzorg (WSP) organiseert pleegzorg voor een bijzondere groep kinderen, namelijk kinderen met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Vaak hebben hun ouders zelf een (licht) verstandelijke beperking. Elk jaar komen duizenden kinderen in de jeugd- en pleegzorg omdat ze, tijdelijk of permanent, niet meer thuis kunnen wonen. In het geval van William Schrikker Pleegzorg worden kinderen bij voorkeur ondergebracht in een pleeggezin. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van pleegouders die onze pleegkinderen een thuis geven. Wat het anders maakt dan reguliere pleegzorg is onder andere de omgang met de biologische ouders, hetgeen voor alle kinderen vanzelfsprekend van groot belang is.

Meld u aan als pleegouder!

Mogelijk interesse in het pleegouderschap? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Brochures

Algemene informatie over William Schrikker Pleegzorg

William Schrikker Pleegzorg biedt een thuis aan kinderen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Deze brochure geeft u informatie over wie we zijn en hoe we werken.

 

  Download de brochure

Wat betekent het om pleegouder te zijn van een kind met een beperking? Pleegouders aan het woord. 

Download de brochure